صربستان-ترکیه نوروز97

صربستان-ترکیه نوروز97

14,000,000 تومان
صربستان-ترکیه نوروز97

صربستان-ترکیه نوروز97

خدمات تور

پرواز هواپیمایی ترکیش از شیراز

2روز گشت شهری شامل شهر بلگراد-نویساد همراه با 2وعده ناهار

راهنمای فارسی زبان از شیراز

این موارد شامل خدمات تور می باشد :

.


این موارد شامل خدمات تور نمی باشد :

.