طبیعت زیبای تنگ خرم ناز

طبیعت زیبای تنگ خرم ناز

35,000 تومان
طبیعت زیبای تنگ خرم ناز

طبیعت زیبای تنگ خرم ناز

ظرفیت تنها 18 نفر اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند

این موارد شامل خدمات تور می باشد :

1. صبحانه
2. بیمه فول
3. عصرانه
4. چای و دمنوش
5. کلی برنامه شاد در طول مسیر
6.شنا و آب بازی


این موارد شامل خدمات تور نمی باشد :

طبیعت گردی در منطقه بکر و زیبا

موسیقی

عکاسی