هتل ها

هتل صفائیه یزد

5

آدرس : یزد- صفائیه- میدان ابوذر- بلوار تیمسار فلاحی- رو به روی درمانگاه اکبری- هتل صفائیه

اتاق یک تخته جدید
3,600,000 ریال
اتاق دوتخته جدید
6,000,000 ریال
اتاق یک تخته باغ
3,350,000 ریال
اتاق یک تخته
276000ت ریال
اتاق دو تخته
427000ت ریال

هتل ارگ جدید یزد

4

آدرس : یزد- صفائیه- بلوار شهیدان اشرف- بلوار مناجات- جنب بوستان مهراوران- هتل ارگ جدید یزد

اتاق یک تخته
3,200,000 ریال
اتاق دوتخته
5330000 ریال
اتاق سوئیت سه نفره
12,600,000 ریال

هتل ملک التجار یزد

4

آدرس : یزد- خیابان امام- خیابان قیام- بازار پنجعلی- هتل انتیک ملک التجار

اتاق دوتخته
4650000 ریال
اتاق سه تخته
5900000 ریال
اتاق چهار تختهvip
13000000 ریال

هتل راه و ما یزد

4

آدرس : یزد- صفائیه- میدان ریاضی بلوار ابن سینا روبه روی بیمارستان شهید صدوقی

اتاق یک تخته
2,330,000 ریال
اتاق دوتخته
3,540,000 ریال
اتاق سه تخته
4,480,000 ریال

هتل باغ مشیرالممالک یزد

4

آدرس : یزد- خیابان انقلاب- بلوار مشیر- هتل باغ مشیرالممالک یزد

اتاق یک تخته
4,110,000 ریال
اتاق دوتخته
5,140,000 ریال
اتاق سه تخته
6,520,000 ریال

هتل زنبق یزد

4

آدرس : یزد- بلوار جمهوری- کوچه نیرو گاه زنبق- مجتمع زنبق- هتل زنبق یزد

اتاق یک تخته
2,630,000 ریال
اتاق دوتخته
4,380,000 ریال
اتاق سه تخته
5,440,000 ریال

هتل داد یزد

4

آدرس : یزد- میدان شهید بهشتی- خیابان دهم فروردین- پلاک 214- هتل داد یزد

اتاق دوتخته
4520000 ریال
اتاق سه تخته
7140000 ریال
اتاق چهار تخته
8760000 ریال

هتل فهادان یزد

4

آدرس : یزد- فهادان- روبروی زندان اسکندر- هتل موزه فهادان

اتاق دوتخته
4160000 ریال
اتاق سه تخته
5200000 ریال
اتاق چهار تخته
6830000 ریال

هتل الزهرا یزد

3

آدرس : یزد- چهارراه فرهنگیان جنب بانک توسعه تعاون

اتاق یک تخته
1820,000 ریال
اتاق دوتخته
2,820,000 ریال
اتاق سه تخته
3,550,000 ریال

هتل تهرانی یزد

3

آدرس : یزد- نبش میدان ابوالفضل- ابتدای جاده تفت- هتل تهرانی یزد

اتاق یک تخته
2,460,000 ریال
اتاق دوتخته
3,850,000 ریال
اتاق سه تخته
4,790,000 ریال

هتل خاتم یزد

3

آدرس : یزد- دروازه قرآن- ابتدای بلوار جمهوری- کوچه چهارباغ- هتل خاتم یزد

اتاق یک تخته
2,050,000 ریال
اتاق دوتخته
3,100,000 ریال
اتاق سه تخته
4,500,000 ریال

هتل پارسیان آزادی یزد

3

آدرس : یزد- بلوار جمهوری اسلامی- جنب بیمارستان افشار- هتل پارسیان یزد

اتاق یک تخته
2,000,000 ریال
اتاق دوتخته
3250,000 ریال
اتاق سه تخته
4,060,000 ریال

هتل جهانگردی یزد

3

آدرس : یزد- میدان امام حسین- بلوار دانشجو- جنب اداره کل ارشاد- هتل جهانگردی یزد

اتاق دوتخته
3,760,000 ریال
اتاق سوئیت رویال سه تخته
7,280,000 ریال
اتاق سوئیت چهار نفره
7,520,000 ریال

هتل باغ مرشد یزد

3

آدرس : یزد- میدان مارکار- ابتدای بلوار بسیج- رو به روی شهرداری منطقه دو- هتل باغ مرشد یزد

اتاق دوتخته
2,200,000 ریال
اتاق سه تخته
2,750,000 ریال
اتاق چهار تخته
3,300,000 ریال

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

3

آدرس : یزد- خیابان امام- به سمت زور خانه پهلوان یزدی- سرای سنتی نقره

اتاق دو تخته
3,250,000 ریال
اتاق سه تخته
4,060,000 ریال
اتاق چهار تخته
4,860,000 ریال

هتل سنتی رز یزد

3

آدرس : یزد- میدان شهید بهشتی- ابتدای خیابان امام- کوچه فرهنگ- انتهای کوچه- هتل سنتی رز یزد

اتاق دو تخته
2,800,000 ریال
اتاق سه تخته
3,800,000 ریال
اتاق چهار تخته
4200,000 ریال

هتل لاله یزد

3

آدرس : یزد- بلوار بسیج- جنب آب انبار گلشن- هتل لاله یزد

اتاق یک تخته
2,300,000 ریال
اتاق دو تخته
3,500,000 ریال
اتاق سه تخته
4,450,000 ریال

هتل سنتی مظفر یزد

3

آدرس : یزد- میدان آزادی- خیابان مطهری- کوچه خلف- باغ هتل سنتی مظفر یزد

اتاق یک تخته
2,000,000 ریال
اتاق دو تخته
3,260,000 ریال
اتاق سه تخته
4,060,000 ریال

هتل سنتی فیروزه یزد

3

آدرس : یزد- چهار راه مسجد جامع- خیابان مهدی- جنب بانک رفاه- هتل فیروزه یزد

اتاق دو تخته
3,220,000 ریال
اتاق سه تخته
4,010,000 ریال

هتل سنتی خوان دوحد یزد

3

آدرس : زد- بلوار بسیج- چهارراه سلمان- ابتدای بلوار شهید عاصی زاده- کوچه سنگریزه- هتل سنتی

اتاق یک تخته
2,210,000 ریال
اتاق دو تخته
3,340,000 ریال
اتاق سه تخته
4,370,000 ریال

هتل کهن کاشانه یزد

3

آدرس : یزد- خیابان امام- محله فهادان- جنب موزه سکه- هتل کهن کاشانه یزد

اتاق یک تخته
1,400,000 ریال
اتاق دو تخته
2,000,000 ریال
اتاق سه تخته
2,600,000 ریال

هتل اطلس یز د

2

آدرس : یزد- بلوار شهید صدوقی جنوبی- مابین میدان باهنر و همافر- هتل اطلس یزد

اتاق دو تخته
2200000 ریال
اتاق سه تخته
2810000 ریال
اتاق سوییت پنج نفره
4500000 ریال

هتل سنتی یزد

2

آدرس : یزد- میدان امیرچخماق- ابتدای خیابان سلمان- هتل سنتی یزد

اتاق دو تخته
3250000 ریال
اتاق سه تخته
4060000 ریال
اتاق چهار تخته
4860000 ریال

هتل سنتی سرای کهن یزد

2

آدرس : یزد- خیابان امام- بعد از چهارراه مسجد جامع- بن بست عرفا- سرای کهن یزد

اتاق دوتخته
2400000 ریال
اتاق سه تخته
3400000 ریال
اتاق چهار تخته
4500000 ریال

هتل سنتی رویای قدیم یزد

2

آدرس : یزد- میدان امیر چخماق- خیابان سلمان- کوچه شهید کادری- هتل سنتی رویای قدیم یزد

اتاق دوتخته
2,700,000 ریال
اتاق چهار تخته
4,100,000 ریال

هتل سنتی کوروش یزد

2

آدرس : یزد- خیابان امام خمینی- محله فهادان- کوچه قبل از زندان اسکندر- هتل سنتی کوروش

اتاق دوتخته
1550000 ریال
اتاق سه تخته
1950000 ریال
اتاق چهار تخته
2400000 ریال

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

2

آدرس : یزد- میدان امیر چخماق- خیابان قیام- کوچه لب خندق- هتل ادیب الممالک یزد

اتاق یک تخته
1,300,000 ریال
اتاق دوتخته
1,800,000 ریال
اتاق سه تخته
2,200,000 ریال

هتل جنگل یزد

1

آدرس : یزد- فهادان- روبروی موزه سکه- اقامتگاه بوم گردی جنگل

هتل خانه سه نیک یزد

1

آدرس : یزد- خیابان کاشانی- کوچه شمس- پلاک 19

اتاق یک تخته
2,400,000 ریال
اتاق دوتخته
2,400,000 ریال
اتاق سه تخته
2,950,000 ریال