هتل ها

هتل هما

5

آدرس : -استان فارس - شهر شیراز - میدان گاز - جنب پارک آزادی - هتل هما شیراز

اتاق دو تخته
6000000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
8700000 ریال
اتاق یک تخته
3,670,000 ریال
اتاق یک تخته
403000ت ریال
اتاق دو تخته
659000ت ریال
اتاق دوتخته+سرویس اضافه
825000ت ریال
اتاق سوئت دو نفره
956000ت ریال
اتاق یک تخته
400/000تومان ریال
اتاق یک تخته
400/000تومان ریال
اتاق دو تخته
400/000تومان ریال
اتاق سوئت دو نفره
497000ت ریال
اتاق سوئت رویال
888/000تومان ریال
4300000
جزئیات

هتل پرسپولیس شیراز

5

آدرس : فارس- شیراز- بلوار آزادی- حد فاصل چهار راه حافظیه به میدان قائم- هتل پرسپولیس

اتاق دو تخته
5500000 ریال
اتاق سه تخته
7030000 ریال
اتاق یک تخته
3380000 ریال
اتاق یک تخته
389000ت ریال
اتاق دو تخته
633000ت ریال
اتاق سه تخته
809000ت ریال
اتاق سوئت چهار نفره
1265000ت ریال

هتل بزرگ شیراز

5

آدرس : فارس- شيراز- دروازه قرآن- هتل بزرگ شيراز

اتاق دو تخته
6580000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
9550000 ریال
اتاق یک تخته
3,660,000 ریال
اتاق یک تخته
464000ت ریال
اتاق دو تخته
758000ت ریال
اتاق دوتخته+سرویس اضافه
968000ت ریال
اتاق سوئیت چهار نفره
109000ت ریال

هتل زندیه شیراز

5

آدرس : فارس- شیراز- بلوار هجرت- نرسیده به ارگ کریم خان- هتل زندیه

اتاق دوتخته
6000000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
6430000 ریال
اتاق یک تخته
3490000 ریال

هتل پارس شیراز

5

آدرس : فارس- شیراز- خیابان زند- روبه روی خیابان فلسطین- هتل پارس

اتاق یک تخته
3390000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
7000000 ریال
اتاق دو تخته
5500000 ریال
اتاق ی
384000ت ریال
اتاق دو تخته
624000ت ریال
اتاق دوتخته+سرویس اضافه
792000ت ریال
اتاق سوئت دو نفره
921000ت ریال
اتاق سوئت رویال
961000ت ریال

هتل چمران شیراز

5

آدرس : فارس- شیراز- بلوار چمران- هتل بزرگ چمران

اتاق دو تخته
5970000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
7640000 ریال
اتاق یک تخته
3670000 ریال
اتاق یک تخته
417000 تومان ریال
اتاق دو تخته
677000 تومان ریال
اتاق ئو تخته +سرویس اضافه
867000 ت ریال
اتاق سوِت دو نفره
992000ت ریال

هتل پارک سعدی شیراز

4

آدرس : فارس- شیراز- خیابان حافظ- روبروی باغ جهان نما- هتل پارک سعدی

اتاق دو تخته
3,450000 ریال
اتاق سه تخته
4,370,000 ریال
اتاق یک تخته
2060000 ریال

هتل پارسیان شیراز

4

آدرس : فارس- شیراز- خیابان زند- خ رودکی- هتل پارسیان

اتاق دو تخته
3,640000 ریال
اتاق سوئیت سه نفره
6080000 ریال
اتاق سوییت چهار نفره
8190000 ریال
اتاق 3تخته+سرویس اضافه
985000ت ریال
اتاق یک تخته
393000ت ریال
اتاق دو تخته
393000ت ریال
اتاق دوتخته+سرویس اضافه
497000ت ریال
اتاق سوئیت چهار نفره
930000ت ریال
اتاق سوئت3 نفره
690000ت ریال

پارک هتل شیراز

4

آدرس : فارس- شیراز- چهارراه زند- خیابان سعدی- پارک هتل

اتاق دو تخته
3,230,000 ریال
اتاق سه تخته
4,160,000 ریال
اتاق چهار تخته
5,080,000 ریال

هتل ستارگان شیراز

4

آدرس : فارس- شیراز- تقاطع بلوار آزادی و خیابان ارم- هتل ستارگان

اتاق دو تخته
3,880,000 ریال
اتاق سوئیت دو نفره
4,940,000 ریال
اتاق سوئیت سه نفره
6,060,000 ریال

هتل الیزه شیراز

4

آدرس : فارس- شيراز- معالي آباد- کوي پزشکان- پلاک 20- هتل اليزه شيراز

اتاق دو تخته
3,950000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
5100000 ریال
اتاق یک تخته
2,440000 ریال

هتل آپارتمان جام جم شیراز

4

آدرس : فارس- شیراز- خیابان کریم خان زند- خیابان رودکی- خیابان ایزدی- هتل جام جم

اتاق دو تخته
3,200,000 ریال
اتاق یک تخته
1,890,000 ریال
اتاق سوئیت دو نفره
5,950,000 ریال

هتل جهانگردی شیراز

3

آدرس : فارس- شیراز- میدان گلستان (کلبه)- ابتدای بلوار ابونصر- مجتمع جهانگردی شیراز

اتاق دو تخته
2,200,000 ریال
اتاق سوئیت دوبلکس دو نفره
5,810000 ریال
اتاق سوئیت لوکس دو نفره
4300000 ریال

هتل کریم خان شیراز

3

آدرس : فارس- شیراز- خیابان کریم خان زند- خیابان رودکی- هتل کریم خان

اتاق دو تخته
3600000 ریال
اتاق سه تخته
4,600,000 ریال
اتاق سوئیت دو نفره
5,600,000 ریال

هتل ارم شیراز

3

آدرس : فارس- شيراز- بلوار کريمخان زند- روبروي خيايان انوری- هتل ارم

اتاق دو تخته
2,240,000 ریال
اتاق سه تخته
2,890,000 ریال
اتاق یک تخته
1,300,000 ریال

هتل آپارتمان هدیش شیراز

3

آدرس : فارس- شیراز- بلوار زند- خیابان رودکی- هتل هدیش شیراز

اتاق آپارتمان یک خوابه دو نفره
4,700,000 ریال
اتاق آپارتمان دو خوابه چهار نفره
6,800,000 ریال
اتاق آپارتمان یک خوابه سه نفره
5,300,000 ریال

هتل صدرا شیراز

2

آدرس : فارس- شیراز- بلوار کریم خان زند- خیابان رودکی- هتل صدرا

اتاق دو تخته
1,570,000 ریال
اتاق سه تخته
2030000 ریال
اتاق یک تخته
980000 ریال

هتل نصیرالملک شیراز

2

آدرس : فارس- شیراز- ضلع جنوبی شاهچراغ- چهار راه شاهزاده قاسم- نبش چهار راه- هتل نصیر الملک

اتاق دو تخته
1,680,000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
2,020,000 ریال

هتل کوثر شیراز

2

آدرس : فارس- شیراز- خیابان کریم خان زند- روبه روی خیابان انوری- هتل کوثر

اتاق دو تخته
1,670,000 ریال
اتاق یک تخته
1,070,000 ریال
اتاق سوئیت دو نفره
3,100,000 ریال

هتل ساسان شیراز

2

آدرس : فارس- شیراز- خیابان زند- خیابان انوری- هتل ساسان شیرا

اتاق دو تخته
2,010,000 ریال
اتاق دو تخته مهمان خارجی
2450,000 ریال
اتاق سه تخته
2,560,000 ریال

متل دنا شیراز

2

آدرس : فارس- شیراز- کیلومتر 20 شیراز- تخت جمشید- رو به روی فرودگاه زرقان

اتاق ویلایی دو تخته
1,550,000 ریال

هتل آپارتمان آرین شیراز

2

آدرس : فارس- شیراز - پل باغ صفا - خیابان فردوسی - رو به روی مخابرات - هتل آپارتمان آرین

هتل داریوش شیراز

2

آدرس : فارس- شیراز-خیابان زند-چهارراه زند--خیابان توحید(داریوش سابق)

اتاق دو تخته
1,360,000 ریال
اتاق یک تخته
890,000 ریال
اتاق سه تخته
1,750,000 ریال

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

1

آدرس : فارس- شیراز- میدان شهدا (شهرداری)- خیابان پیروزی- کوچه 8- هتل آپارتمان پارمیس

اتاق سوئیت دو نفره
3,510,000 ریال
اتاق سوئیت سه نفره
3,990,000 ریال
اتاق یک خوابه چهار نفره
4,460,000 ریال

هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

1

آدرس : فارس- شیراز- ضلع شرقی پارک آزادی- خیابان سمیه- خیابان شهید حدادی- جنب اداره کار- ه

اتاق دوتخته
1,560,000 ریال
اتاق یک تخته
1,000,000 ریال
اتاق سه تخته
2,020,000 ریال

اقامتگاه بوم گردی سی راه شیراز

1

آدرس : شیراز-سه راه نمازی-به سمت شاهچراغ-گذر تاریخی سنگ سیاه-پشت ارامگاه بی بی دختران-ک

اتاق یک تخته
1,800,000 ریال
اتاق دو تخته
1,400,000 ریال

هتل آپارتمان شمس شیراز

1

آدرس : فارس- شیراز- دروازه اصفهان- ابتدای خیابان حافظ- هتل آپارتمان شمس

اتاق یک خوابه یک نفره
3,650,000 ریال
اتاق یک خوابه دو نفره
3,650,000 ریال
اتاق یک خوابه سه نفره
4,140,000 ریال

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

1

آدرس : شیراز- حد فاصل دروازه کازرون وچهار راه گمرک- خیابان مشیر شرقی- کوچه 18- پلاک 39

هتل آریو برزن شیراز

4

آدرس : فارس- شيراز- خيابان رودکي- هتل آريو برزن شیراز

اتاق دوتخته
3,460,000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
4,370,000 ریال
اتاق یک تخته
2,050,000 ریال