هتل ها

هتل پارسیان کوثر اصفهان

5

آدرس : اصفهان- سی و سه پل- ابتدای بلوار ملت- هتل کوثر اصفهان

اتاق دوتخته
4,980,000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
6,350,000 ریال
اتاق یک تخته
3,210,000 ریال
اتاق یک تخته
402/000تومان ریال
اتاق دو تخته
460/000تومان ریال
اتاق سوئت دو نفره
520/000تومان ریال
اتاق سوئت رویال
797/000اومان ریال
اتاق سوئیت دوبلکس
1/007/000تومان ریال

هتل عباسی اصفهان

5

آدرس : اصفهان- خیابان چهارباغ عباسی- خیابان آمادگاه- مهمانسرای عباسی

اتاق دوتخته
5,060,000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
6,460,000 ریال
اتاق یک تخته
3,250,000 ریال
اتاق یک تخته
350/000ت ریال
اتاق دو تخته
553/000تومان ریال
اتاق سوئیت چهار نفره
1/990/000تومان ریال
اتاق سوئیت سه نفره
1/790/000تومان ریال

هتل خواجو اصفهان

4

آدرس : اصفهان- خیابان چهارباغ خواجو- خیابان شهدای خواجو- هتل خواجو

اتاق دوتخته
4200,000 ریال
اتاق سه تخته
5,600,000 ریال

هتل ونوس اصفهان

4

آدرس : اصفهان- چهارباغ عباسی- خیابان امادگاه- هتل ونوس

اتاق دوتخته
3730000 ریال
اتاق سه تخته
4780000 ریال
اتاق سوئیت سه نفره
5200000 ریال

هتل سفیر اصفهان

4

آدرس : اصفهان- خیابان چهار باغ عباسی- خیابان آمادگاه یا شهید مدنی- روبروی هتل عباسی- هتل س

اتاق دوتخته
4,530,000 ریال
اتاق سه تخته
5,990,000 ریال
اتاق یک تخته
2,800,000 ریال
اتاق یک تخته
265/000تومان ریال
اتاق دو تخته
413/000تومان ریال
اتاق سه تخته
538/000تومان ریال
اتاق سوئت دو نفره
582/000تومان ریال
اتاق سوئیت چهار نفره
815/000تومان ریال

هتل آسمان اصفهان

4

آدرس : اصفهان- خیابان شهید مطهری- روبروی پل فلزی- هتل آسمان

اتاق دوتخته
4,920,000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
6,730,000 ریال
اتاق یک تخته
2,940,000 ریال
اتاق یک تخته
300/000تومان ریال
اتاق سوئت دو نفره
560/000تومان ریال
اتاق سوئیت آپارتمان
600/000تومان ریال
اتاق سوئت رویال
640/000تومان ریال

هتل پیروزی اصفهان

4

آدرس : اصفهان- میدان امام حسین- اول چهارباغ پایین- هتل پیروزی اصفهان-

اتاق دوتخته
4,400,000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
6,000,000 ریال
اتاق یک تخته
2,800,000 ریال

هتل آوین اصفهان

4

آدرس : اصفهان- چهارراه شکرشکن- ابتدای خیابان هاتف- رو به روی پمپ بنزین- بن بست نور- هتل آوین

اتاق دو تخته نقره ای
3,750,000 ریال
اتاق دو تخته طلایی
4,120,000 ریال
اتاق سه تخته نقره ای
4,820,000 ریال

هتل عالی قاپو اصفهان

4

آدرس : اصفهان- خیابان چهارباغ عباسی- شرکت هتل های پارسیان عالی قاپو

اتاق دوتخته
4,970,000 ریال
اتاق دوتخته + سرويس اضافه
6,520,000 ریال
اتاق یک تخته
3,300,000 ریال
اتاق یک تخته
325/000تومان ریال
اتاق دو تخته
490/000تومان ریال
اتاق سه تخته
650/000تومان ریال
اتاق سوئت دو نفره
670/000تومان ریال
اتاق سوئیت چهار نفره
920/000تومان ریال

هتل زهره اصفهان

3

آدرس : اصفهان- خیابان فردوسی- هتل زهره

اتاق دوتخته
2500000 ریال
اتاق سه تخته
3270000 ریال
اتاق سوئیت چهار نفره
5640000 ریال

هتل پارت اصفهان

3

آدرس : اصفهان- چهار باغ عباسی- روبروی خیابان آمادگاه- کوچه جهان آرا- هتل پارت اصفهان

اتاق دوتخته برای یک نفر
3,170,000 ریال
اتاق دوتخته
3,170,000 ریال
اتاق سه تخته
4,090,000 ریال

هتل صفوی اصفهان

3

آدرس : اصفهان- چهارراه فلسطین- ابتدای خیابان فلسطین- مقابل بانک ملی- هتل صفوی اصفهان

اتاق دوتخته
2,970,000 ریال
اتاق دوتخته برای یک نفر
2,970,000 ریال
اتاق سه تخته
3,500,000 ریال

هتل پارتیکان اصفهان

3

آدرس : اصفهان- ضلع جنوب غربی میدان نقش جهان- خیابان سعدی- هتل پارتیکان

اتاق دوتخته
3,930,000 ریال
اتاق سه تخته
4,700,000 ریال
اتاق یک تخته
2,780,000 ریال

هتل پارسیان سوئیت اصفهان

3

آدرس : اصفهان- رو بروی سی و سه پل- اول بلوار آیینه خانه- هتل پارسیان سوئیت اصفهان

اتاق دوتخته
3,200,000 ریال
اتاق سه تخته
4,070,000 ریال
اتاق چهار تخته
4,940,000 ریال

هتل شیخ بهایی اصفهان

3

آدرس : اصفهان- چهارباغ عباسی- ابتدای خیابان شیخ بهایی- هتل شیخ بهایی

اتاق دوتخته
4,120,000 ریال
اتاق سه تخته
4,970,000 ریال

هتل سپاهان اصفهان

3

آدرس : اصفهان- خیابان استانداری- انتهای خیابان فرشادی- هتل سپاهان

اتاق دو تخته
3,730,000 ریال
اتاق سه تخته
4,780,000 ریال
اتاق چهار تخته
5,830,000 ریال
اتاق یک تخته
275/000 ریال
اتاق دو تخته
ریال
اتاق سه تخته
ریال
اتاق پنج تخته
641/000تومان ریال

هتل ملل اصفهان

3

آدرس : اصفهان- خیابان کمال اسماعیل- حد فاصل پل فردوسی و میدان انقلاب- هتل ملل اصفهان

اتاق دو تخته
3,200,000 ریال
اتاق سه تخته
4,070,000 ریال
اتاق یک تخته
1,880,000 ریال

هتل اصفهان اصفهان

3

آدرس : اصفهان- پل فلزی- ابتدای خیابان مطهری- جنب بیمارستان شهید بهشتی- هتل اصفهان

اتاق دو تخته
2250000 ریال
اتاق سه تخته
2930000 ریال
اتاق سوییت چهار نفره
5200000 ریال

هتل ملک اصفهان

3

آدرس : اصفهان- خیابان هشت بهشت غربی- خیابان ملک شمالی- هتل ملک اصفهان

اتاق دو تخته
2570000 ریال
اتاق سه تخته
3260000 ریال

هتل آزادی اصفهان

3

آدرس : اصفهان- چهار باغ پایین- چهارراه تختی- ابتدای خیابان مسجد سید- هتل آزادی اصفهان

اتاق دو تخته
2360000 ریال
اتاق سه تخته
1080000 ریال

هتل ستاره اصفهان

3

آدرس : اصفهان- میدان نقش جهان- خیابان حافظ- هتل ستاره

اتاق دو تخته
3380000 ریال
اتاق سه تخته
4,310,000 ریال
اتاق یک تخته
1,960,000 ریال

هتل اسپادانا اصفهان

3

آدرس : اصفهان- بلوار آیینه خانه- حد فاصل سی و سه پل و پل فردوسی- هتل اسپادانا

اتاق دو تخته
2530000 ریال
اتاق سه تخته
3300000 ریال

هتل آپارتمان خاتون اصفهان

3

آدرس : صفهان- خیابان شمس آبادی- بین چهارراه قصر و خیابان کوالالانپور- مقابل بانک سینا-

اتاق آپارتمان یک خوابه یک نفره
4,030,000 ریال
اتاق آپارتمان دو خوابه دو نفره
4,290,000 ریال
اتاق آپارتمان دو خوابه سه نفره
4,550,000 ریال

هتل آپارتمان هشت بهشت اصفهان

3

آدرس : اصفهان- چهارراه فلسطین- خیابان استانداری- هتل هشت بهشت

اتاق سوئیت دو نفره
1,800,000 ریال
اتاق آپارتمان یک خوابه سه نفره
2,500,000 ریال
اتاق آپارتمان یک خوابه چهار نفره
3,000,000 ریال

هتل سنتی ابن سینا اصفهان

3

آدرس : اصفهان- خیابان ابن سینا- کوچه 37- هتل ابن سینا

اتاق دوتخته
2,150,000 ریال
اتاق سه تخته
2,800,000 ریال
اتاق چهار تخته
3,450,000 ریال

هتل سنتی عتیق اصفهان

3

آدرس : اصفهان- چهارباغ پایین- میدان شهدا-خیابان ابن سینا- کوچه 37- کوچه میرالله الدین

اتاق دوتخته
3,130,000 ریال
اتاق سه تخته
3,990,000 ریال
اتاق یک تخته
1,840,000 ریال

هتل جمشید اصفهان

2

آدرس : اصفهان- چهارباغ پایین- نرسیده به میدان امام حسین- حد فاصل چهارراه تختی و میدان امام حسین- سمت راست- بازارچه حاج محمد علی- هتل جمشید

اتاق دوتخته
2000000 ریال
اتاق سه تخته
2550000 ریال
اتاق چهار تخته
1100000 ریال

هتل نگین جی اصفهان

2

آدرس : اصفهان- میدان احمد آباد- خیابان جی- حد فاصل سه راه شهید رجائی و اریسون -جنب بانک ملت- هتل نگین جی.

اتاق دوتخته
1,960,000 ریال
اتاق سه تخته
2,500,000 ریال
اتاق چهار تخته
3,540,000 ریال

هتل همام اصفهان

2

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز- خیابان هزار جریب- طبقه فوقانی ترمینال صفه- هتل همام اصفهان

اتاق دوتخته
1,600,000 ریال
اتاق سه تخته
2,010,000 ریال
اتاق یک تخته
990,000 ریال

هتل ماهان اصفهان

2

آدرس : اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- بین چهارراه نورباران و حمزه- هتل ماهان اصفهان

اتاق دوتخته
2,500,000 ریال
اتاق سه تخته
3,270,000 ریال
اتاق چهار تخته
4040,000 ریال

هتل آپارتمان طوبی اصفهان

2

آدرس : خیابان فردوسی- خیابان سید علیخان- هتل آپارتمان طوبی

اتاق سوئیت سه نفره
1,850,000 ریال
اتاق سوئیت آپارتمان چهار تخته
2,250,000 ریال
اتاق سوئیت دو نفره
1,600,000 ریال

هتل سنتی بخردی اصفهان

2

آدرس : اصفهان - خیابان ابن سینا - پشت بيمارستان امين - کوچه سنبلستان

اتاق سوئیت پنج نفره
8,090,000 ریال
اتاق سوئیت دو نفره
4,090,000 ریال

هتل ایران اصفهان

1

آدرس : اصفهان- خیابان چهارباغ عباسی- اول کوچه سینما سپاهان- کوچه 26- هتل ایران

اتاق دوتخته
1,670,000 ریال
اتاق سه تخته
2,150,000 ریال
اتاق یک تخته
1010,000 ریال

هتل آوا اصفهان

1

آدرس : اصفهان- خیابان مسجد سید- چهارراه وفائی- هتل آوا

اتاق دوتخته عادی فقط توئین
1,200,000 ریال
اتاق دوتخته عادی فقط دبل
1,080,000 ریال
اتاق سه تخته
1,380,000 ریال

هتل جام فیروزه اصفهان

1

آدرس : اصفهان- خیابان استانداری- کوچه سعدی- انتهای کوچه سمت راست- هتل جام فیروزه

اتاق دوتخته
1,700,000 ریال
اتاق سه تخته
2,100,000 ریال
اتاق سوئیت سه نفره
3,350,000 ریال

هتل کارون اصفهان

1

آدرس : اصفهان- پل فلزی- ابتدای خیابان حکیم نظامی- هتل کارون

اتاق دوتخته
1,690,000 ریال
اتاق سه تخته
2,150,000 ریال
اتاق یک تخته
1,130,000 ریال

هتل آپارتمان حکیم اصفهان

1

آدرس : اصفهان- خیابان سپه- خیابان مسجد حکیم- هتل آپارتمان حکیم

اتاق دوتخته
900,000 ریال
اتاق سه تخته
1,100,000 ریال
اتاق چهار تخته
1,300,000 ریال